Hiệu quả tích cực từ việc thực hiện trả thông báo thuế qua hình thực điện tử

Từ tháng 6/2023, Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long đã phối hợp với Chi cục Thuế Hạ Long, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố thực hiện trả thông báo thuế qua hình thức điện tử đối với thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất (chuyển nhượng, tặng cho). Đưa Hạ Long trở thành địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện trả thông báo thuế qua hình thức điện tử, qua đó, mang lại nhiều kết quả tích cực.

Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long tiếp tục thực hiện trả thông báo thuế điện tử giai đoạn 2 đối với thủ tục Chuyển mục đích đất.

Đến nay, 100% các thủ tục chuyển nhượng, cho tặng đất đai đã được Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long thực hiện trả thông báo thuê trên môi trường điện tử. Với việc làm này giúp cho công dân không cần đi lại nhiều lần giữa các đơn vị chuyên môn. Mặt khác thuận lợi cho việc tra cứu thông tin, tiết giảm khối lượng công việc đối với cán bộ khi không phải in ấn, lưu trữ hồ sơ giấy... Đây cũng là cơ sở để Trung tâm Hành chính công Thành phố Hạ Long và các đơn vị triển khai, hiện thực trả thông báo thuế giai đoạn 2 đối với các TTHC thuộc lĩnh vực đất đai trong thời gian tới.

Việc thực hiện trả kết quả thuế liên quan đến lĩnh vực đất đai qua điện tử đã mang đến hiệu quả thiết thực. Góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân trong giao dịch hành chính, đồng thời đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử và các chương trình, mục tiêu về chuyển đổi số của Tỉnh, Thành phố đã đặt ra.

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 472