Tổ chức bộ máy

 

- Đồng chí: Vũ Thị Ngọc thúy
- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường
- - Năm sinh: 1973
- Điện thoại: 0915.056.858
- Email: vuthingocthuy@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Phạm Đức Tuấn
- Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
- Năm sinh: 1983
- Điện thoại:0983566848
- Email:Hbophamductuan@gmail.com
 
- Đồng chí: Đồng văn Hạnh
- Chức vụ:Phó Bí thư Đảng ủy phường
- Năm sinh: 1970
- Điện thoại:0982605898
- Email:dongvanhanhpht@gmail.com
 
- Đồng chí: Trần Mạnh Duy
- Chức vụ:Phó Chủ tịch UBND phường
- Năm sinh: 1991
- Điện thoại: 0397996566
- Email: tranmanhduy@quangninh.gov.vn; tranmanhduy1991@gmail.com
 
 
- Đồng chí: Trần Đức Sơn
- Chức vụ:Phó Chủ tịch UBND phường
- Năm sinh: 1992
- Điện thoại: 0901079888
- Email: tranducsontckh@gmail.com
- Đồng chí: Phạm Bá Long
- Chức vụ: Chủ tịch UB MTTQ phường
- Năm sinh: 1968
- Điện thoại: 0912044250
- Email: Phambalong1968@gmail.com

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 294