Phường Bạch Đằng tổ chức Hội nghị tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.

Sáng ngày 21/9/2023 UBND phường Bạch Đằng đã tiến hành tổ chức Hội nghị tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.

          UBND phường Bạch Đằng đã cụ thể hóa, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ CCHC gắn với thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, cải thiện môi trường kinh doanh; đổi mới phương thức làm việc của phường; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường giải quyết hồ sơ, xử lý công việc trên môi trường điện tử, giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

          Trong 9 tháng năm 2023, 100% danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC các lĩnh vực được cập nhật, công bố công khai; tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn đạt trên 99%Các bộ phận chuyên môn của phường thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới văn bản phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước và đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; đẩy mạnh xây dựng các chính sách, phương án hỗ trợ, thu hút nhà đầu tư, khuyến khích người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử, tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; trước mắt cần tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; kịp thời cập nhật, công bố, công khai đầy đủ các quy định về thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm các quy định về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả CCHC, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng KT-XH.

Lê Hùng

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 471