Ban chấp hành Đảng uỷ phường Bạch Đằng tổ chức hội nghị mở rộng Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

          Sáng ngày 29/6/2023 Ban chấp hành Đảng uỷ phường Bạch Đằng tổ chức hội gnhij mở rộng Sơ kết công tác  6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Các đại biểu tham dự

          Đến dự hội nghị có các Đồng chí Uỷ viên BTV, UV BCH Đảng uỷ, các đồng chí Bí thư , phó bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ phường; các đồng chí Trưởng các ngành Đoàn thể, khu trưởng, trưởng ban công tác mặt trận các khu phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuân – Phó Bí thư Đảng uỷ phường trình bày báo cáo sơ kết kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Tại hội nghị thay mặt BCH Đảng uỷ Đồng chí Nguyễn Văn Tuân – Phó Bí thư Đảng uỷ phường trình bày báo cáo sơ kết kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Trong Báo cáo nêu rõ Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban chấp hành, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành 12 nghị quyết, 08 kế hoạch, 67 báo cáo, 21 công văn, 02 chương trình và nhiều văn bản chỉ đạo khác để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường và chủ đề công tác năm 2023.

- Tiếp tục chỉ đạo UBND phường tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng với các giải pháp khả thi; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách. Phấn đấu năm 2023 hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ thu NSNN được giao. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Tăng cường quản lý công tác y dược tư nhân, tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm, công tác phòng chống tác hại thuốc lá năm 2023. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện thành phố Hạ Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 gắn với việc triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Hướng tới chính quyền số; triển khai thực hiện các phần mềm điện tử; Thanh toán không dùng tiền mặt. Tăng cường công tác QLNN trên các lĩnh vực; đất đai, đô thị, trật tự xây dựng, tài nguyên, bảo vệ môi trường, công tác quản lý trật tự và văn minh đô thị  trên địa bàn. Thực hiện đây đủ chính sách cho đối tượng người có công, gia đình chính sách, đối tượng BTXH được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội theo quy định.

- Chỉ đạo UBMTTQ phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương.

          - Chỉ đạo Công an - quân sự phường: Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, tăng cường trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng chống cháy nổ trên địa bàn phường; duy trì thực hiện các kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm về TTATGT-TTĐT. Lực lượng Công an, Đội TTĐT ra quân thường xuyên đảm bảo công tác chỉnh trang đô thị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cố tình không chấp hành đúng quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đảng ủy ban hành Quyết định số 44-QĐ/ĐU, ngày 30/01/2023 về việc chấm dứt hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 do Ban Chấp hành Đảng ủy Phường Bạch Đằng thành lập, đồng thời chỉ đạo UBND phường thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Bạch Đằng theo quy định của pháp luật.

- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh cơ bản đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo đúng chương trình kế hoạch. Công tác giải quyết đơn thư theo đúng trình tự, đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời; Triển khai thực hiện Kế hoạch số 223-KH/TU, ngày 28/02/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

-  Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TU, ngày 14/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết số 65-NQ/ĐU ngày 28/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bạch Đằng về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết số 128/NQ-HĐND, ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân Tỉnh, Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố và Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 27/12/2022 của Hội đồng nhân dân phường Bạch Đằng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; chủ đề công tác năm 2023: Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân.

Đồng chí Vũ Thị Ngọc Thuý – Bí thư Đảng uỷ Chủ tịch HĐND phường đã phát biểu chỉ đạo hội nghị

        Cũng tại Hội nghị đồng chí Vũ Thị Ngọc Thuý – Bí thư Đảng uỷ Chủ tịch HĐND phường đã phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí nhấn mạnh “Trong 6 tháng đầu năm 2023 dưới sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tình hình kinh tế phát triển ổn định, chính trị được giữ vững, công tác an ninh quốc phòng được đảm bảo, chất lượng đời sống của nhân dân dược nâng cao”. Kết quả thu ngân sách phường đạt 11.086.418.105đ/ 8.440.000.000đ, đạt 131% kế hoạch Thành phố giao; 11.086.418.105đ/ 8.870.000.000đ đạt 125% theo nghị quyết của HĐND phường; Chi ngân sách phường 6 tháng đầu năm 2023; 3.550.000.000 / 8.870.000.000đ đạt 40% KH HĐND phường giao và 3.550.000.000 / 8.440.000.000. đạt 42% kế hoạch Thành phố giao.

Về phần phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 đồng chí nếu rõ “Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh, Thành phố, Phường về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; Các chi bộ trực thuộc, đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025 định hướng đến năm 2030; UBND phường tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội: Tiếp tục học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ phường, Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Hạ Long tới toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân; Công an, quân sự phường duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng nắm chắc tình hình, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị

Lê Hùng

 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 471