Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy

- Đồng chí: Vũ Thị Ngọc thúy
- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường
- Năm sinh: 1973
- Điện thoại: 0915.056.858
- Email: vuthingocthuy@quangninh.gov.vn
- Đồng chí: Phạm Đức Tuấn
- Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
- Năm sinh: 1983
- Điện thoại:0983566848
- Email:
- Đồng chí: Nguyễn Văn Tuân
- Chức vụ:Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Chủ tịch HĐND phường
- Năm sinh: 1977
- Điện thoại:0986983999
- Email:tuancom2003@gmail.com
- Đồng chí: Phạm Thị Thân
- Chức vụ:Phó Chủ tịch UBND phường
- Năm sinh: 1980
- Điện thoại: 0916906155
- Email: thanubkt@gmail.com
- Đồng chí: Trần Đức Sơn
- Chức vụ:Phó Chủ tịch UBND phường
- Năm sinh: 1992
- Điện thoại: 0901079888
- Email: tranducsontckh@gmail.com
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 16