Báo cáo công tác quản lý đất đai dân số phường bạch Đằng năm 2022

 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 319/KH-UBND ngày 03/11/2021 của UBND thành phố Hạ Long “V/v thực hiện công tác kê khai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSDĐ (vào mục đích đất ở) lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hạ Long năm 2021-2022”. UBND phường Bạch Đằng đã xây dựng Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 31/12/2021 “Vv thực hiện công tác kê khai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSDĐ vào mục đích đất ở lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường Bạch Đằng năm 2021-2022”. Tổ chức họp triển khai công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ đến các khu phố, tổ dân trên địa bàn để triển khai sâu rộng đến nhân dân trên địa bàn phường.
- Hướng dẫn 15 hộ dân hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng; 150 hộ dân kê khai hồ sơ cấp Giấy CN để được giải quyết.
- Kế hoạch cấp giấy: 04 hồ sơ đã có giấy chứng nhận, hoàn thành kế hoạch.
- Rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng đất để cập nhật, bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn thành phố Hạ Long thêm 04 hồ sơ đã xét duyệt chuyển VPĐKQSDĐ.
2.3.2. Công tác PCTT-TKCN và khắc phục hậu quả thiên tai gây ra trên địa bàn phường
- Rà soát, báo cáo các điểm có nguy cơ sạt lở, úng lụt trong mùa mưa bão (Tổ 21, 22 khu vực chân núi Bài Thơ; tổ 65 khu 5B khu dân cư Cầu Đất; khu nhà chung cư 5 tầng Bạch Đằng; khu nhà tập thể 2 tầng Bệnh viện đa khoa tỉnh cũ và Khu nhà chung cư 5 tầng Lán Bè...)
- Kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đang thi công xây dựng công trình thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão theo chỉ đạo của UBND Thành phố. 
2.3.4. Công tác quản lý xây dựng cơ bản, trật tự xây dựng, hạ tầng kỹ thuật: Đối với công tác trật tự xây dựng, kiểm tra 07 trường hợp cải tạo, sửa chữa; 12 công trình xây dựng mới của hộ dân. Trong đó xử lý 12 trường hợp thuộc thẩm quyền xử phạt của UBND phường vi phạm về trật tự xây dựng, phạt tiền 40.000.000 đồng thu nộp ngân sách nhà nước.
2.3.5. Công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông
- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố Hạ Long “Lập lại trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố”.
- Duy trì công tác trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại các khu vực Chùa Long Tiên, Nhà che Bài thơ cổ, chợ Hạ Long I. Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình các nhân trên địa bàn phường không tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, nơi công cộng; đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Tăng cường công tác tổ chức và duy trì có hiệu quả công tác tự quản về Trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại các khu phố trên toàn địa bàn phường; Ra quân tổng vệ sinh trên toàn địa bàn phường vào ngày Chủ nhật xanh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới từng khu phố, tổ dân lấy đó làm tiêu chí bình xét gia đình văn hóa.
 - Năm 2022, UBND phường đã tiến hành tạm giữ và tịch thu 32 ô dù các loại, 23 biển quảng cáo, 16 xe bán hàng, 34 bộ bàn ghế các loại, 07 xe đạp trẻ em, 05 máy cắt sắt, 03 máy tời, 07 cuộn bạt che (54m2), 05 giá inox, khung treo. Lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính: 36 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường bộ với số tiền 38.500.000đ; 35 trường hợp vi phạm trật tự đô thị với số tiền 43.500.000đ; 02 trường hợp vi phạm bảo vệ môi trường với số tiền 5.230.000đ.
2.3.6. Công tác bảo vệ môi trường
Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra tình trạng bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Cùng Ban quản lý các dịch vụ công ích kiểm tra, đôn đốc công ty CP Môi trường và đô thị Quảng Ninh thực hiện việc thu gom rác sinh hoạt đúng giờ, đảm bảo theo quy định.
2.3.7. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Số đơn tiếp nhận trong năm 2022 là 15 đơn, đã giải quyết xong 13 đơn (nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai). 
2.3.8. Công tác giải phóng mặt bằng: Xác minh nhà ở, đất ở đối với 55 trường hợp thuộc diện giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố.

 Công tác Y tế, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
- Làm tốt công tác khám chữa bệnh, tổ chức khám cho tổng số 14605 lượt người. Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em, phụ nữ có thai, vắc xin, sởi, quai bị, rubenla: 1012 mũi. 
- Công tác quản lý rác thải y tế, phòng chống suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, triển khai uống OPV cho trẻ mầm non được thực hiện tốt theo đúng quy định, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được quan tâm theo dõi, câp nhật thường xuyên.
- Công tác an toàn thực phẩm: tổng số lượt kiểm tra năm 2022 là 122 lượt, xử phạt 01 cơ sở với số tiền 2.000.000đ.
- Công tác hành nghề y dược tư nhân: số cơ sở được giám sát là 18 cơ sở, số xử phạt là 0 cơ sở.
2.5. Công tác Tư pháp - Hộ tịch: Trong năm 2022, UBND phường đã thực hiện đăng ký khai sinh 94 trường hợp, đăng ký lại khai sinh 64 trường hợp; đăng ký kết hôn 44 trường hợp; đăng ký khai tử: 67, đăng ký lại khai tử 01, xác nhận tình trạng hôn nhân 329 trường hợp, chứng thực chữ ký 710 trường hợp, chứng thực bản sao từ bản chính 10.350 bản, thay đổi cải chính bổ sung hộ tịch 07 trường hợp. 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1419