Cụm thi đua số 2: Liên hoan nghệ thuật lực lượng quần chúng lực lượng vũ tranh và học sinh sinh viên

Ngày 12/4, Cụm thi đua số 2 tổ chức chương trình Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên năm 2024.

Một số tiết mục văn nghệ tại Liên hoan

Với chủ đề” Khúc hành quân vùng Đông Bắc”, cụm thi đua số 2 mang đến liên hoa các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước và truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam; khai thác, phát huy các giá trị và bản sắc văn hoá các dân tộc Việt Nam; khát vọng cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; gương người tốt, việc tốt; tình đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế; hình tượng người chiến sỹ hôm nay trong công tác, học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Liên hoan lần này cũng sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy tuyên truyền, cổ vũ, động viên bộ đội, công an, thanh niên, sinh viên nêu cao tinh thần yêu nước, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 265