Đông Triều: Đánh giá công tác xã hội hóa nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị

Đông Triều: Đánh giá công tác xã hội hóa nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị

29/11/2023 18:45

 

Chiều ngày 29/11, tại thị xã Đông Triều, Thị ủy Đông Triều tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 1267-KL/TU ngày 1/12/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về “chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thị xã Đông Triều đến năm 2025”.

Quang cảnh hội nghị.

Qua 1 năm triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị trên toàn địa bàn thị xã, nhìn chung, công tác triển khai thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thị ủy tại một số địa phương đã đạt được một số kết quả nhất định, tạo được điểm nhấn trong công tác chỉnh trang đô thị, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng đô thị trong điều kiện các nguồn lực còn hạn hẹp; góp phần tạo dựng bộ mặt đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp theo đúng định hướng phát triển đô thị của thị xã.

Thị xã đã bố trí nguồn kinh phí 17 tỷ đồng vốn đầu tư công nhằm hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị. Có 21 địa phương đăng ký thực hiện chương trình trong năm 2023 với tổng số vốn đăng ký 10,821 tỷ đồng, chủ yếu hỗ trợ xi măng thực hiện các dự án hoàn thiện về hạ tầng giao thông, mương thoát nước. Số vốn còn lại 6,179 tỷ đồng phân bổ hỗ trợ cho 3 địa phương Bình Dương, Thủy An, Việt Dân (các đơn vị làm thí điểm).

Lãnh đạo thị xã chủ trì hội nghị.

Đến thời điểm hiện tại, cơ bản các địa phương đăng ký thực hiện (cả hỗ trợ xi măng và hỗ trợ thực hiện thí điểm) đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng. 3 công trình tại Bình Dương, Thủy An, Việt Dân đã thực hiện bằng nguồn hỗ trợ và nguồn vốn đối ứng 30% thu từ nguồn xã hội hóa (nhân dân và doanh nghiệp đóng góp).

Đối với nguồn vốn xã hội hóa từ nguồn đóng góp của nhân dân, tỷ lệ thu còn chưa đầy đủ, cụ thể: Bình Dương đạt 20%, Thủy An đạt 62%, Việt Dân đạt 83,6%. Đối với các địa phương được hỗ trợ nguồn xi măng, các công trình như đường giao thông, mương thoát nước cơ bản đã hoàn thành với sự vào cuộc của nhân dân trong việc hiến đất, vật kiến trúc, địa phương đang tích cực vận động nhân dân đóng góp nguồn kinh phí đối ứng nhằm hoàn thiện công tác thanh quyết toán công trình.

Các công trình, dự án được thực hiện bằng nguồn lực hỗ trợ nêu trên đều phát huy có hiệu quả nguồn lực đầu tư, đem lại diện mạo mới cho bộ mặt đô thị của các địa phương và thị xã, nhất là tại các xã làm thí điểm thực hiện công tác lát vỉa hè dọc tuyến Quốc lộ 18 từ cổng tỉnh đến cầu Đạm Thủy, nhận được đánh giá cao của đoàn công tác liên ngành do Bộ Xây dựng tổ chức, thẩm định trình độ phát triển đô thị của thị xã vào cuối tháng 9/2023.

Lãnh đạo xã Bình Dương phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Từ cuối tháng 10 đến nay, các địa phương tiếp tục đăng ký thực hiện công trình theo chủ trương của Ban Thường vụ Thị ủy.

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực song công tác đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thị xã còn nhiều khó khăn.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị trong những năm tiếp theo, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những nội dung như: Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; kêu gọi nhân dân, doanh nghiệp tích cực đóng góp đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị; đẩy nhanh nguồn thu vốn đối ứng từ nhân dân; nâng cao tinh thần quyết tâm, quyết liệt, vận dụng sáng tạo của các địa phương trong huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị; phát huy vai trò của MTTQ, đoàn thể trong huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức có liên quan hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị; hỗ trợ, hướng dẫn lắp đặt điện chiếu sáng; hỗ trợ chỉnh trang lắp đặt thảm nhựa Asphal các tuyến đường; quan tâm đăng ký đầu tư, chỉnh trang các thiết chế văn hóa thôn khu…

 
 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1442