Hạ Long triển khai phổ cập bộ nhận diện ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Hướng tới kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ nhận diện Ngày Chuyển sổ quốc gia năm 2023 và đăng tải trên Cổng Chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ: https://dx.gov.vn (hoặc quét mã QP kèm theo).

 

 

Hạ Long triển khai phổ cập bộ nhận diện ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Nhằm lan tỏa mạnh mẽ Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, UBND thành phố Hạ Long đã triển khai phổ cập bộ nhận diện ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10. Cùng với đó yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường tập trung phổ cập, truyền thông bộ nhận diện trên Cổng thông tin điện tử của Thành phố, cổng thành phần của đơn vị, trên các bảng điện tử, màn hình công cộng thuộc sự quản lý, các trang web, ứng dụng di động của ngành, lĩnh vực, đơn vị quản lý từ ngày 01/10/2023 đến ngày 10/10/2023. Đưa bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia vào các ấn phẩm trực tuyến và trực tiếp của các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện (avatar frame) Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023 từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 10/10/2023.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 473