HĐND thành phố Hạ Long quyết nghị Đầu tư hàng loạt các trường học để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Ngày 29/9, HĐND thành phố khoá II nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) để thảo luận, thống nhất nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền; đặc biệt quyết nghị Đầu tư hàng loạt các trường học để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực - một trong ba khâu đột phá chiến lược. Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Kỳ họp.

Với nguyên tắc tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đồng thời phù hợp tình hình tực tế của địa phương, HĐND Thành phố đã tập trung bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng, trọng tâm, trọng điểm với các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố, thống nhất thông qua các nội dung về điều chỉnh bổ sung (lần 3) Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố; Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư bằng nguồn lực của thành phố, làm cơ sở để UBND thành phố triển khai các bước tiếp theo của dự án, đồng thời điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn, đảm bảo phù hợp tiến độ, khối lượng triển khai các dự án trên thực tế.

Tại Kỳ họp, HĐND thành phố cũng đã nghe báo cáo của UBND thành phố về một số nội dung thay đổi trong Đồ án quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040. Đây là những nội dung được bổ sung, thay đổi trong quá trình tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan chuyên môn của Trung ương, của tỉnh, ý kiến đóng góp của các cá nhân, cộng đồng dân cư; đảm bảo mang tính chiến lược lâu dài, phù hợp, đồng bộ với quy hoạch chung của tỉnh và có tính khả thi cao, là cơ sở để huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực phát triển KT-XH của địa phương.

Những nội dung được quyết nghị tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng hệ thống cơ sở vật chất của ngành Giáo dục - Đào tạo; đồng bộ cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, xử lý ngập lụt, sạt lở, ô nhiễm môi trường, mỹ quan đô thị tại các khu dân cư, kết nối giao thông giữa các khu vực, vùng miền trên địa bàn, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đặc biệt là việc xem xét phê duyệt chủ trương xây mới Trường THPT Ngô Quyền và Trường THCS-THPT Quảng La; điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, dân chủ, kỳ họp đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra, thông qua 05 Nghị quyết và 01 nội dung với sự đồng thuận 100% của các đại biểu HĐND thành phố.

Kết luận kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp, HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt một cách hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua với một số nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, tập trung khẩn trương triển khai bước tiếp theo của các dự án đã được HĐND thành phố thống nhất chủ trương và điều chỉnh, bao gồm cả các nội dung đã được thông qua tại kỳ họp lần này và các kỳ họp trước. Đối với dự án đầu tư xây dựng mới trường THPT Quảng La và trường THPT Ngô Quyền, UBND thành phố chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt Dự án và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đảm bảo tiến độ, đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu trường chuẩn Quốc gia mức độ 2, phù hợp nhu cầu trước mắt cũng như lâu dài. Các công trình không chỉ là điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan, phát huy truyền thống hiếu học, là niềm tự hào các thế hệ thầy và trò, công dân địa phương đã trưởng thành từ mái trường này. Đây là hành động cụ thể, khẳng định quyết tâm thực hiện mục tiêu đột phá trong phát triển nhân lực, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giầu nghèo giữa các vùng trung tâm của thành phố với các xã vùng cao. Quyết tâm phấn đấu, chậm nhất ngày 20/11/2022 sẽ khởi công đối với 02 công trình này và ngày 5/9/2023 sẽ khai giảng năm học mới tại đây. Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo, đăng ký với BCĐ Kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh để gắn biển công trình chào mừng thành lập tỉnh (10/10/1963 - 2023).

Đồng thời với đó, yêu cầu UBND thành phố tiếp tục khẩn trương hoàn thành các quy hoạch để trình HĐND trong các kỳ họp tiếp theo với các chủ trương đầu tư xây dựng trường THPT Vũ Văn Hiếu tại vị trí mới, đã được BTV Tỉnh ủy thống nhất cho điều chỉnh quy hoạch chung và UBND tỉnh thống nhất cho lập quy hoạch để thành phố đầu tư xây dựng gần 3ha tại phường Hà Tu.

Tiếp tục nghiên cứu Quy hoạch mở rộng trường PTTH Chuyên Hạ Long; Đồng bộ cụm công trình điểm nhấn kiến trúc phục vụ lợi ích cộng đồng bổ sung các thiết chế văn hóa, thể thao của thành phố, chỉnh trang đô thị, xây dựng bãi đỗ xe ngầm hiện đại tại phường Hồng Hải. UBND thành phố khẩn trương nghiên cứu, trình các cấp thẩm quyền về đề án sáp nhập trường DTNT Hoành Bồ vào trường DTNT tỉnh gắn với cải tạo, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất trường DTNT tỉnh.

Tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp bộ máy gắn với đầu tư cơ sở, nơi ở công vụ, nội trú cho đội ngũ giáo viên và học sinh có nhu cầu khi thực hiện việc sắp xếp lại các trường học trên địa bàn các xã vùng cao và đưa giáo viên về công tác ở vùng núi cũng như thực hiện chiến lược lâu dài trong thu hút giáo viên từ các tỉnh khác về sinh sống trên địa bàn thành phố.

Thông điệp của thành phố Hạ Long hướng tới thực hiện trước mắt cũng như lâu dài xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Bước đi thực hiện đột phá trong phát triển nhân lực.

Đối với các Dự án triển khai theo Nghị quyết 21 của BTV Thành ủy, đề nghị UBND thành phố khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh chủ trương đầu tư và đang thực hiện trên các phường, sớm đưa vào sử dụng, hoàn thành quyết toán trong năm 2022 đối với danh mục các công trình đã khởi công và các công trình chuẩn bị khởi công để đảm bảo những danh mục được thông qua tại kỳ họp và những công trình phân bổ nguồn lực phải hoàn thành trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán, đáp ứng yêu cầu mong mỏi của nhân dân.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả điều hành ngân sách, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công cũng như các nguồn lực khác; Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá thực hiện Kế hoạch đầu tư công và các chương trình Dự án đầu tư cụ thể; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện các dự án, nhất là giám sát trong thực hiện khối lượng, chất lượng các công trình; Quản lý chặt chẽ công tác đầu tư của Dự án đảm bảo sử dụng nguồn lực đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, tuyệt đối không để hình thành lợi ích nhóm, xảy ra tiêu cực, thất thoát, tham nhũng, lãng phí trong đầu tư; Nâng cao tính minh bạch, công bố công khai, đầy đủ, kịp thời các thông tin về thu chi ngân sách, điều hành ngân sách, các dự án đầu tư công để các tổ chức, cá nhân và nhân dân biết, thực hiện, giám sát theo quy định của pháp luật. HĐND thống nhất tăng cường giám sát cộng đồng.

Tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác đầu tư công trong quản lý, sử dụng, điều hành ngân sách trong giải ngân vốn đầu tư XDCB của TP. Chủ động, linh hoạt trong điều hành ngân sách, bố trí vốn, nguồn lực, thu hút đầu tư, đảm bảo giải ngân XDCB theo chỉ đạo, đi đôi chất lượng xây dựng các công trình, coi đây là một trong những nhiệm vụ cấp bách từ nay đến cuối năm 2022.

Thường trực HĐND, lãnh đạo TP biểu dương, ghi nhận tinh thần trách nhiệm sự vào cuộc, đồng lòng của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và nhân dân của 3 xã Đồng Lâm, Đồng Sơn và Sơn Dương; vai trò vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, các đơn vị chức năng TP đã vào cuộc trong thời gian ngắn đã đầu tư xây dựng 2 tuyến đường từ Trại Me đi Đồng Trà; Tuyến đường từ Sơn Dương qua các thôn của Đồng Lâm về Đồng Sơn.

Thứ ba, trên cơ sở các nhiệm vụ 9 tháng năm 2022, tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu KT-XH đặt ra tại NQ 36 của HĐND TP ngày 19/12/2021. Xây dựng các nhiệm vụ, chỉ tiêu 2023 đảm bảo theo quy định và phù hợp với thực tiễn của TP. Đối với các nhiệm vụ trọng tâm, TP hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm NQ Đảng bộ TP, triển khai thực hiện phát triển KT-XH gắn với ngành nông lâm ở 12 xã; tiến độ trồng cây gỗ lớn, tiến độ triển khai các dự án gắn biển chào mừng 60 năm ngày thành lập Tỉnh, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ cho các hộ dân và các cá nhân; Quan tâm nghiên cứu, quán triệt triển khai nghiêm túc NQ số 10, ngày 26/09/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh QN về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc quản lý Tài nguyên, Bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai, đối phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2022-2030. Theo đó, TP rà soát lại danh mục đầu tư công, nhu cầu đầu tư công để triển khai đồng bộ triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

Thứ tư, thực hiện chiến lược tổng thể thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiểu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, gắn với đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp, cơ chế, chính sách của Trung ương, của Tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM, vì chất lượng cuộc sống của nhân dân; tiếp tục tập trung đồng bộ, có hiệu quả, thường xuyên, liên tục các nhiệm vụ về CCHC, xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả và toàn dân, sát dân, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; Đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp về chuyển đổi số; Nâng cao hiệu quả chức năng giám sát của HĐND TP, nhất là giám sát tuân thủ pháp luật của các cơ quan QLNN, các cơ quan Tư pháp, làm tốt công tác tiếp xúc cử tri để nắm bắt kịp thời tâm tư, ý nguyện chính đáng của người dân, gắn với việc giải quyết kiến nghị của cử tri kịp thời, rõ nội dung, rõ trách nhiệm. Đại biểu dân cử, đại biểu HĐND các cấp phải thực sự là người dân yêu, gửi gắm trọn niềm tin.

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm còn nhiều, do vậy đòi hỏi cả hệ thống chính trị, nhất là những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phải quyết tâm, nỗ lực, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, nêu cao tinh thần trách nhiệm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, làm dứt điệm và lượng hóa được kết quả, thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển KT-XH của TP năm 2022, làm nền tảng vững chắc cho việc triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra tại NQ Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như trong NQ 36 của HĐND TP

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1427