Hội đồng nhân dân phường Bạch Đằng tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề)

Ngày 03/4/2024, Hội đồng nhân dân phường Bạch Đằng long trọng tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) để phê duyệt phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để trang bị lần hai cho lực lượng dân phòng; điều chỉnh dự toán chi ngân sách phường năm 2024; giới thiệu đại biểu ứng cử để bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng nhiệm kỳ 2021-2026; giới thiệu nhân sự bầu cử chức danh Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường Bạch Đằng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp thứ 13 các ông, bà Đại biểu HĐND phường đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Trần Mạnh Duy. Kết quả ông Trần Mạnh Duy trứng cử với số phiếu tuyệt đối 100% và bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường Bạch Đằng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Đức Dụ. Kết quả ông Lê Đức Dụ trúng cử với số phiếu tuyệt đối 100%.

Cũng tại kỳ họp này các ông, bà Đại biểu HĐND phường đã tiến hành miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch UBND phường đối với bà Phạm Thị Thân (do chuyển công tác là Phó chánh văn phòng Thành uỷ Hạ Long) và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Tuân (do chuyển công tác là phó Bí thư Đảng uỷ xã Lê Lợi)  

Kết thúc kỳ họp các ông bà Đại biểu HĐND phường đã biểu quyết thông qua 07 Nghị quyết gồm (1) Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Phạm Thị Thân (do chuyển công tác). (2) Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. (3) Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường Bạch Đằng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. (4) Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường Bạch Đằng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. (5) Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 .(6) Nghị quyết phê duyệt phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để trang bị lần hai cho lực lượng dân phòng. (7) Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi ngân sách phường năm 2024.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 322