Hội khuyến học phường Bạch Đằng tổ chức triển khai hướng dẫn đánh giá “công dân học tập” trên phần mềm trực tuyến

Ngày 19/01/2024 Hội khuyến học phường Bạch Đằng tổ chức triển khai hướng dẫn đánh giá “công dân học tập” trên phần mềm trực tuyến cho 25 đồng chí là Khu trưởng và chi hội trưởng Hội khuyến học các khu và các thành viên BCH Hội khuyến học phường.

Mô hình “Công dân học tập” nhằm khuyến khích, tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân trong tổ chức, đơn vị, gia đình, mọi công dân được tham gia học tập, hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia và góp phần xây dựng thành công một xã hội học tập.

 Theo Hội Khuyến học tỉnh, mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2021- 2030 theo Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 3/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ triển khai trên cả nước từ năm 2022. Bước đầu, công tác thu thập minh chứng, đánh giá, cho điểm, tổng hợp, báo cáo… công nhận danh hiệu “Công dân học tập” theo Bộ tiêu chí đánh giá về năng lực, các kỹ năng cơ bản và phẩm chất cần có đối với mỗi “Công dân học tập” theo Quyết định 244/QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam còn một số khó khăn. Cụ thể như, mỗi cá nhân phải tự kê khai, cung cấp minh chứng trên bản giấy dài; mất nhiều thời gian, công sức của người kê khai và người tổng hợp, trình duyệt, báo cáo, quyết định công nhận; không có độ chính xác do một người có thể kê khai ở nhiều nơi (cơ quan, gia đình…).

Bộ công cụ được kết nối từ Trung ương Hội đến Hội cấp tỉnh, cấp huyện, các tổ chức Hội cơ sở. Các Hội cơ sở kết nối với hệ thống sẽ được cấp mã đơn vị quản lý bằng dãy ký tự và mã (QR Code) để các công dân đăng ký tài khoản. Các công dân chỉ cần kết nối, đăng ký và tích phiếu tự đánh giá qua điện thoại thông minh hoặc máy tính; hệ thống sẽ tự động xử lý các số liệu, minh chứng để hình thành hồ sơ đánh giá công nhận danh hiệu “Công dân học tập” cho từng cá nhân và tổng hợp, báo cáo cho từng tổ chức Hội.

Sử dụng bộ công cụ đánh giá “Công dân học tập” từng bước xây dựng xã hội học tập, hướng tới xây dựng xã hội số, giúp cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân./.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 296