Phường Bạch Đằng phối hợp phường Hồng Gia tổ chức Lễ hội Đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn

Ngày 30/4, UBND tp tổ chức Lễ hội Đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn năm 2024. Di tích Đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn nằm trong quần thể Cụm Di tích lịch sử và danh thắng Núi Bài Thơ. Năm 2024, với mong muốn nhằm tôn vinh giá trị lịch sử văn hoá, truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, Nhân dân thành phố Hạ Long và đặc biệt là để Lễ hội thật sự trở thành sản phẩm du lịch, kết hợp với việc quảng bá mạnh mẽ các Lễ hội khác trên địa bàn, thành phố sẽ phục dựng lại theo quy mô lớn hơn, với nhiều nội dung hấp dẫn.

Một trong những nghi lễ ngày đầu diễn ra lễ hội

Lễ hội Đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn năm 2024 diễn ra trong 2 ngày 30/4&1/5. Ngay trong ngày đầu diễn ra lễ hội đã diễn ra các nghi lễ: Khóa cúng Trần Triều; Khai mạc Lễ trình (Xin phép âm dương mở hội); Lễ Mộc dục (Rước nước từ Giếng lên tắm tượng); Tuần tế Bạch Văn khai hội; Tuần tế nữ quan; Các tuần tế khác; các khóa lễ; Lễ cáo yết tại Chùa Long Tiên; Khóa cúng phần sài cầu quốc thái dân an, xin mở hội; Lễ rước đuốc, lễ tọa đăng.

Lễ hội Toạ Đăng

Lễ hội giúp Nhân dân và khách du lịch hiểu sâu sắc hơn về giá trị lịch sử, văn hoá của Cụm Di tích Núi Bài Thơ, đặc biệt là tôn vinh công lao của Đức Ông Trần Quốc Nghiễn trong chống giặc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi nước ta. Từ đó nâng cao trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn, cùng nhau đóng góp công sức trong việc tôn tạo và phát huy di tích, phục vụ cuộc sống tinh thần, tâm linh, tín ngưỡng của Nhân dân thành phố trong mùa Lễ hội du lịch hàng năm. Trên cơ sở đó, triển khai hiệu quả các sự kiện văn hóa, gắn với các hoạt động kích cầu du lịch của Thành phố năm 2024.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 472