Nguồn gốc, ý nghĩa Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam

Nguồn gốc, ý nghĩa Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam

Ngày 15/7/1950, theo chỉ thị của Bác Hồ, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành lập đơn vị Thanh niên xung phong công tác Trung ương đầu tiên tại núi Hồng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Thành viên lúc bấy giờ có 225 đội viên để phục vụ chiến dịch Biên giới. Đây cũng chính là nguồn gốc Ngày truyền thống Thanh niên xung phong.

Lực lượng này được thành lập với mục đích muốn phát huy sức mạnh của tuổi trẻ, xung phong phục vụ cuộc kháng chiến cứu nước và làm tiền đề để tạo rèn luyện đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước phục vụ công cuộc kiến quốc, xây dựng Chủ nghĩa xã hội trong tương lai.

Từ khi mới thành lập, lực lượng thanh niên xung phong đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Biên giới năm 1950, được Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp khen ngợi. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hàng trăm nghìn thanh niên xung phong đã dũng cảm, ngoan cường, sáng tạo, lập nhiều chiến công hiển hách.

Thể theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đội viên thanh niên xung phong các thế hệ, theo đề nghị của Ủy Ban Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, ngày 30/6/1995, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 382/TTG quy định lấy ngày 15/7 hàng năm làm Ngày truyền thống của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.

Kể từ đó đến nay, ngày 15/7 là Ngày truyền thống của lực lượng Thanh niên xung phong. 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3480