Phường Bạch Đằng tham gia tập huấn công tác quản lý và tổ chức hoạt động tại thiết chế thể thao cơ sở trên địa bàn thành phố

Sáng ngày 13/7/2023 tại Trung tâm tổ chức Hội nghị thành phố Hạ Long. Phường Bạch Đằng chọn cử 07 đồng chí là khu trưởng và 01 công chức văn hóa xã hội phường tham gia tập huấn công tác tập huấn và tổ chức hoạt động tại thiết chế thể thao cơ sở trên địa bàn thành phố do Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tổ chức.

Quang cảnh lớp tập huấn

Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn, xóm, tổ dân phố  thuộc hệ thống thiết chế văn hóa-thể thao cơ sở của thành phố, có vai trò nòng cốt trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Các đồng chí khu trưởng các khu phố phường Bạch Đằng tham gia lớp tập huấn

Qua kết quả rà soát, khảo sát thực tế tại cơ sở, nhu cầu đầu tư xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở là rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh sáp nhập xóm tổ hiện nay, nhiều Nhà văn hóa xóm, tổ dân phố không đảm bảo diện tích, quy mô xây dựng đáp ứng với số dân tăng lên sau sáp nhập; nhu cầu tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao của người dân tăng cao; công tác vận động Nhân dân đóng góp kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm các trang thiết bị tại thiết chế gặp nhiều khó khăn… Do vậy, nhà nước cần thiết phải có cơ chế chính sách hỗ trợ trong giai đoạn mới nhằm giảm tải gánh nặng cho người dân trong việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, phù hợp chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Lê Hùng

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 25