Tập huấn an toàn, vệ sinh lao động, chính sách bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động và người lao động

Ngày 23/10, tại các phường Hồng Hà và Hà Khẩu, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức các lớp tập huấn an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và phổ biến Luật lao động, Luật bình đẳng giới, chính sách bảo hiểm xã hội cho gần 200 học viên là người sử dụng lao động, chủ tịch công đoàn cơ sở, người làm công tác ATVSLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Quang cảnh lớp tập huấn tại phường Hà Khẩu

Tại đây, các học viên được trang bị những kiến thức chung về công tác huấn luyện ATVSLĐ; thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATVSLĐ. Bên cạnh đó, người lao động, người sử dụng lao động cũng sẽ nắm bắt được các yếu tố gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, biện pháp kỹ thuật an toàn và cải thiện điều kiện lao động; cách thức tổ chức, quản lý thực hiện công tác ATVSLĐ tại đơn vị; văn hoá an toàn trong sản xuất kinh doanh,… Cùng với đó, các học viên còn được phổ biến về chính sách bảo hiểm xã hội; Luật bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; “Bộ luật lao động 2019 và một số nội dung mới”, trong đó nhấn mạnh đến vấn đề về việc làm, tuyển dụng và quản lý lao động, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, chế độ tiền lương….

Học viên tham gia lớp tập huấn tại phường Hồng Hà

Đây là một trong những hoạt động nhằm tư vấn, hỗ trợ, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý về công tác ATVSLĐ giúp doanh nghiệp thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về ATVSLĐ; hướng dẫn các biện pháp, giải pháp để ngăn ngừa, khắc phục, hạn chế các nguy cơ có thể xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giúp doanh nghiệp thiết lập môi trường làm việc thân thiện, ngày càng an toàn hơn đối với người lao động, thường xuyên bảo vệ người lao động ở nơi làm việc.

Trần Thanh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 469