Triển khai trên toàn quốc hai nhóm thủ tục hành chính liên thông

Sau thời gian thí điểm tại 2 địa phương Hà Nam và Hà Nội, bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành hai quyết định về quy trình giải quyết hai nhóm thủ tục hành chính liên thông là “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí" sẽ được triển khai rộng rãi trên cả nước.

Một người dân ở Hà Nội thực hiện các thủ tục hành chính cho con mới sinh. Ảnh: BHXH Việt Nam.

Đối với dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi”, cha/mẹ/người giám hộ/người thân của trẻ em dưới 6 tuổi chỉ cần thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác Tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh, đăng kí thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo mẫu trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Sau khi nhận được hồ sơ điện tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thụ lí, giải quyết theo quy định.

Nếu hồ sơ hợp lệ, thời gian cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi không quá 2 ngày làm việc (Tính kể từ ngày nhận được bản điện tử giấy khai sinh và thông tin, dữ liệu điện tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông).

Ngoài ra, từ ngày 15/6, người dân trên toàn quốc có thể thực hiện đăng ký khai tử cho người chết đồng thời đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết hưởng trợ cấp mai táng hoặc cấp quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thông qua dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí".

Theo quy định, trình tự thực hiện thủ tục hành chính liên thông này trên Cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện tại cơ quan bảo hiểm xã hội đối với người chết thuộc 6 trường hợp sau:

(1) Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

(2) Người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên.

(3) Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên.

(4) Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên hoặc có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên.

(5) Người đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng.

(6) Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Việc giải quyết liên thông điện tử giúp giảm bớt thời gian, chi phí đi lại của người dân. Người có nhu cầu giải quyết thủ tục chỉ cần thực hiện 1 lần nhưng sẽ nhận được 3 thủ tục hành chính kèm theo.

Đặc biệt, đối với ngành Bảo hiểm xã hội có ý nghĩa vai trò vô cùng quan trọng. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ mà còn đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như: Giảm chi phí sao in hồ sơ, kết quả giải quyết, thời gian luân chuyển hồ sơ. Đồng thời khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính,…

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 462